Kopia danych

Klient odpowiedzialny jest za wykonanie kopii zapasowej danych urządzenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas akcji serwisowej

Usunięcie akcesoriów

Klient zgłaszający urządzenie w ramach reklamacji lub w ramach rękojmi, zobligowany jest do usunięcia wszystkich dodatkowych akcesoriów takich jak szkło ochronne lub etui. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zgubienie akcesoriów podczas trwających czynności serwisowych. 

Polityka reklamacyjna

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby produkty znajdujące się w naszym asortymencie były najwyższej jakości. W przypadku otrzymania reklamacji staramy się, aby proces obsługi zgłoszenia był na możliwie najwyższym poziomie.

Gwarancja

Jest to zobowiązanie gwaranta, który samodzielnie określa swoje obowiązki wobec kupującego. Mogą one polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Gwarantem jest podmiot udzielający gwarancji, w szczególności producent. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy oraz stwierdzone w czasie jej trwania. Wszystkie uprawnienia przysługujące Kupującemu oraz tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna.

Rękojmia

Jest to ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem kupującego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od daty sprzedaży. Aby kupujący mógł skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, musi zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. Rękojmia została uregulowana w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

Jak zgłosić reklamację?

 1. Bezpośrednio w autoryzowanym centrum serwisowym producenta/gwaranta na podstawie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu lub
 2. u sprzedawcy poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie Serwis D2D lub
 3. napisać wiadomość na adres sklep@gsm24.pl opisując zgłoszenie lub
 4. pobrać oraz wypełnić formularz reklamacyjny. Wypełniony formularz należy dołączyć do przesyłki wraz z dokumentem zakupu. Przesyłkę z reklamowanym urządzeniem oraz dokumentami należy wysłać na adres:

  Sklep Internetowy Gsm24.pl
  Reklamacja Towaru
  ul. Muszkieterów 15a
  02-237 Warszawa

Jak zgłosić reklamację DOOR 2 DOOR?

Reklamacja D2D, jest formą reklamacji w której sprzedający udziela gwarancji od drzwi do drzwi, a tym samym organizuje kuriera w celu odebrania urządzenia od klienta oraz ponosi wszystkie koszty transportu. W celu zgłoszenia reklamacji D2D:

 1. należy wypełnić zgłoszenie na stronie Serwis D2D
 2. po uzupełnieniu formularza zostanie wysłana wiadomość mailowa z wygenerowanym automatycznie formularzem reklamacyjnym, który należy dołączyć do paczki wraz 
  z dokumentem zakupu; 
 3. w kolejnej wiadomości mailowej zostanie wysłany numer zlecenia odbioru z firmy kurierskiej DPD, a w następnym dniu roboczym pojawi się kurier po odbiór przesyłki z wygenerowaną etykieta nadawczą.

Przesyłki zlecone w usłudze D2D odbierane są przez kuriera DPD. Kurier będzie miał wygenerowany list przewozowy. 
PAMIĘTAJ ABY ZABEZPIECZYĆ URZĄDZENIE PRZED WYSYŁKĄ, BY NIE ULEGŁO USZKODZENIU W TRANSPORCIE.


Sklep Internetowy Gsm24.pl
Reklamacja Towaru
ul. Muszkieterów 15a
02-237 Warszawa

Formularz reklamacyjny