Kopia danych

Klient odpowiedzialny jest za wykonanie kopii zapasowej danych urządzenia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas akcji serwisowej

Usunięcie akcesoriów

Klient zgłaszający urządzenie w ramach reklamacji lub w ramach rękojmi, zobligowany jest do usunięcia wszystkich dodatkowych akcesoriów takich jak szkło ochronne lub etui. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zgubienie akcesoriów podczas trwających czynności serwisowych. 

Polityka reklamacyjna

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby produkty znajdujące się w naszym asortymencie były najwyższej jakości. W przypadku otrzymania reklamacji staramy się, aby proces obsługi zgłoszenia był na możliwie najwyższym poziomie.

Gwarancja

Jest to zobowiązanie gwaranta, który samodzielnie określa swoje obowiązki wobec kupującego. Mogą one polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Gwarantem jest podmiot udzielający gwarancji, w szczególności producent. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy oraz stwierdzone w czasie jej trwania. Wszystkie uprawnienia przysługujące Kupującemu oraz tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna.

Rękojmia

Jest to ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem kupującego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty sprzedaży. Aby kupujący mógł skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, musi zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. Rękojmia została uregulowana w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

Jak zgłosić reklamację?

    1. bezpośrednio w autoryzowanym centrum serwisowym producenta/gwaranta na podstawie karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu.

    2. u sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta lub wysyłając zgłoszenie reklamacyjne pocztą.

W przypadku złożenia reklamacji pocztą można skorzystać z własnego formularza lub naszego wzoru Formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który wraz z reklamowanym urządzeniem należy wysłać na adres wskazany poniżej.

Jak zgłosić reklamację DOOR 2 DOOR?

Reklamacja D2D, jest formą reklamacji w której sprzedający udziela gwarancji od drzwi do drzwi, a tym samym organizuje kuriera w celu odebrania urządzenia od klienta oraz ponosi wszystkie koszty transportu .
W celu zgłoszenia reklamacji D2D należy:

 1. Napisać wiadomość na adres sklep@gsm24.pl W wiadomości proszę podać:
  - Dane do odbioru przesyłki (imię i nazwisko, ulicę, kod pocztowy, miasto, numer telefonu)
  - marka oraz model urządzenia
  - numer IMEI (S/N w przypadku zegarków )
  - opis usterki
  - jako załącznik wysłać skan lub zdjęcie paragonu lub faktury za zakup
 2. Pobrać oraz wypełnić formularz reklamacyjny. Wypełniony formularz należy dołączyć do przesyłki z telefonem.


W odpowiedzi wyślemy informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego oraz podamy przewidywany czas przyjazdu kuriera.

Przesyłki odbierane są przez kuriera DPD. Kurier będzie miał wygenerowany list przewozowy.
PAMIĘTAJ ABY ZABEZPIECZYĆ URZĄDZENIE PRZED WYSYŁKĄ


Sklep Internetowy Gsm24.pl

Reklamacja Towaru

ul. Lirowa 27

02-387 Warszawa